Doneer

Draag je community arts een warm hart toe? Met jouw donatie steun je prikkelende kunstprojecten in het hart van de wijk. Moving Arts Project heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Doneren kan op rekeningnr. NL52TRIO0390493554 tnv. Stichting Moving Arts Project onder vermelding van “donatie”. Voor vragen over donaties en sponsoring kun je contact opnemen via info@movingartsproject.nl.

_DSC0507