HEIM Alice in Transvaal

HEIM Alice in Transvaal

Locatie
Steve Bikoplein, Amsterdam

Uitvoeringsdatum
première 17 juni 2013 (6 voorstellingen)

Disciplines
theater, beeldende kunst, architectuur, muziek, dans

Op initiatief van
Moving Arts Project

Financiering
Amsterdams Fonds voor de Kunst | Stadsdeel Amsterdam Oost, Sociaal Domein, Kunst en Cultuur, Bewonersinitiatieven Transvaal| Wijkaanpak | KANSfonds| Oranjefonds | Ymere | Rochedale | Eigen Haard | Stadgenoot | Dynamo | sponsoren

Projectbeschrijving
Let’s step into the rabbit hole! Alice in Transvaal was een zinnenprikkelend theaterspektakel gespeeld door een veelzijdige cast van bewoners uit Amsterdam Oost. Spelers en theatermakers bewerkten Lewis Carroll’s vertelling Alice in Wonderland tot een betoverende voorstelling over een onbekende wonderwereld waar niets is wat het lijkt.

In HEIM Alice in Transvaal was ‘perspectief’ het leidende thema: het perspectief dat je kiest om naar de wereld te kijken bepaalt hoe die wereld er uitziet en wat er wel en niet mogelijk is. In de versie van MAP omhelsde Alice het onbekende met haar nieuwsgierige blik. Haar karakter gaf de makers de kans om vanuit haar personage zonder vooroordeel opnieuw te kijken naar maatschappelijke mechanismen en omgangsnormen. Ze werd de metafoor voor de ontmoeting met de ander en verschillende perspectieven op de wereld. Samen met de deelnemers is dit thema gedurende drie maanden in workshops en repetities uitgewerkt en vormgegeven in het decor. De bezoekers noemden de voorstelling “indrukwekkend in zijn eenvoud en creativiteit”.

Het succesvolle community arts project HEIM in Transvaal is een initiatief van MAP. In dit project werken professionals en amateurs uit Amsterdam Oost gezamenlijk aan de uitvoering van klassiekers uit de theatergeschiedenis. Actuele maatschappelijke thema’s zijn hierbij het uitgangspunt. Danzij de betrokkenheid van ervaren beroepskunstenaars uit verschillende disciplines staat HEIM in Transvaal voor producties van hoge artistieke kwaliteit. HEIM in Transvaal is meer dan alleen een voorstelling: vier maanden lang betrekt het traject buurtbewoners bij buurtevenementen, workshops en decorbouw. De activiteiten vinden zowel plaats in de openbare ruimte als in de studio in Tugela85.