WAAGers kozen 8 onderwerpen die voor hen urgent en zijn en die zij met Amsterdam willen delen. Het zijn onderwerpen van gesprek in WAAG de Arena, en aanleiding voor het maken van WAAG de Expo en WAAG de Voorstelling.