Jong zijn in Amsterdam, daar kun je uren, dagen, nee weken over praten. Dat doen we in WAAG De Arena, de ruimte voor dialoog over jong zijn in Amsterdam. In het landschap van WAAG wisselen jongeren, professionals, beleidsmakers en andere sleutelfiguren uit de wijk met elkaar van gedachten over wat jong zijn in Amsterdam betekent. Maar we gaan een stapje verder dan alleen het uitwisselen van ideeën. Moving Arts Project streeft ernaar dat op deze manier jongeren invloed krijgen op de besluitvorming van vraagstukken die hen aangaan, door jongeren zo direct mogelijk, op de hobbelige vloer en onder het hemeldoek van dromen, met beleidsmakers en professionals in gesprek te laten gaan.

MAP zoekt hiervoor de expertise over jong zijn in Amsterdam van deelnemers, (professioneel) betrokkenen en andere sleutelfiguren in de wijk. Zij spelen een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van WAAG De Arena. Per locatie vormen minimaal 4 mensen een kernteam dat daar een programma samenstelt van debat, spel, paneldiscussie en/of een film met nagesprek. Zo vergaren we plaatselijke kennis onder allerlei ervaringsdeskundigen die zelden met elkaar gedeeld wordt.
Eind september strijkt het kunstproject WAAG neer op de stoep van Pakhuis de Zwijger en wordt WAAG De Arena voor de duur van een week een stedelijk platform. Kennis uit de wijk vindt zo zijn weg naar een stedelijk niveau, met – dat hoopt MAP – een vitale dialoog over wat jong zijn in de stad in al zijn facetten betekent.

Check het volledige programma voor data, tijden en locaties!