Gesprekstafel ‘Kansen met, voor en door jongeren’

Gesprekstafel ‘Kansen met, voor en door jongeren’

Graag willen we je uitnodigen voor de 2e GespreksTafel op 11 juni midden op het Steve Bikoplein. De titel van deze gesprekstafel is: “Kansen met, voor en door jongeren”.
Mina lemtalsi (Sociaal Cultureel Werker bij Dynamo) en Sander Otte (adviseur Jeugd bij stadsdeel Oost) zijn onze speciale gasten. De middag begint met een dubbel-interview en het gesprek zal door het ‘Kansen-spel’ op een actieve manier plaats vinden.

Zoals burgemeester van der Laan in zijn Handboek voor Vrede aangaf, is ontmoeting op buurtniveau voor prettig samenleven van groot belang. In lijn hiermee organiseerde Moving Arts Project in 2015 een serie waardevolle Gesprekstafels op het Steve Bikoplein. Ook dit jaar organiseren wij de komende maanden opnieuw een serie in samenwerking met verschillende partners uit de wijk. Tijdens de gesprekstafels schuiven buurtbewoners, speciale gasten en geïnteresseerden aan om op een actieve en onverwachte manier met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen die voor ons en onze buurt van belang zijn.
Na de laatste gesprekstafel bieden we een samenvatting van de observaties, onderwerpen en conclusies uit de wijk aan aan het stadsdeel en delen het met de Transvaalbuurt.

Het programma voor 11 juni ziet er als volgt uit:
13.30 inloop met thee
14.00 begin gesprekstafel
15.30 einde gesprekstafel