GespreksTafel Transvaal | 14 mei 2016 | VERSLAG

GespreksTafel Transvaal | 14 mei 2016 | VERSLAG

Thema: “Wat kan je als buurt doen om vitaal te blijven?”
Speciale gasten: Sylvia van der Werf | Stadsdeel Oost, Ruimte voor Initiatief en
Hans Groen: Vitale Lokale Samenleving, een initiatief van Socires.
Deelnemers: Mustapha, Renate, Laura, Lisa, Darko, Meike, Habiba, Henna, Redouane, Thomas, Driss, Abdul.
Organisatie: Janine Toussaint, Diane Elshout, Noud Verhave | Moving Arts Project.
Lokatie: Midden op het Steve Bikoplein en (schuilend voor weer en wind) BIKO van Dynamo (Steve Bikoplein 2)
DUBBELINTERVIEW
Samenredzaam als kenmerk voor een vitale buurt
Zoals burgemeester van der Laan in zijn Handboek voor Vrede aangaf, is ontmoeting op buurtniveau voor prettig samenleven van groot belang. Daarom organiseert Moving Arts Project – net als in 2015 – in samenwerking met Stadsdeel Oost in 2016 een aantal gesprekstafels in de openbare ruimte. Tijdens deze gesprekstafels worden buurtbewoners, speciale gasten en geïnteresseerden uitgenodigd om op een actieve en onverwachte manier met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen die voor ons en onze buurt van belang zijn. Daarbij gaan we op zoek naar verbindingen, samenwerkingen en ideeën. Aan het eind van deze serie Gesprekstafels bieden wij onze observaties en aanbevelingen aan de afdeling Sociaal Domein van het Stadsdeel Oost aan en hopen hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de dialoog tussen de Transvaalbuurt en Stadsdeel.
Op zaterdag 14 mei vond de eerste GespreksTafel Transvaal van 2016 plaats midden op het Steve Bikoplein. De vraag “Hoe blijf je als buurt vitaal” werd als eerste met onze twee bijzondere gasten,  Sylvia van der Werf en Hans Groen besproken. Wat betekent het begrip vitaal voor hen. Het woord ‘samenredzaamheid’ viel als kenmerk. Van belang hierbij is dat mensen elkaar opzoeken en dat dit zich niet tot de eigen kring alleen beperkt. Om vitaal te blijven zoekt een gemeenschap naar zaken die voor iedereen iets toevoegen: speciaal voor iedereen. De rol van de overheid is dit actief te ondersteunen, aanpak op maat te bieden en in direct contact te staan met de wijk. Van de Werf gaf aan dat er een beweging gaande is waarbij de overheid los laat en dingen “anders op gaat pakken”, en daarbij meer aansluit op de veranderende maatschappij. Gebiedsgericht werken met ambtenaren in de haarvaten van de wijk maken het ontwikkelen van een (veer)krachtige en vitale wijk mogelijk.
De rol van de lokale overheid stond vaker ter discussie. Sommige gasten vonden dat er te veel van was. Dat de overheid eerder een belemmering van ontwikkelingen uit de samenleving is door de machtsfactor waarmee ze beperkingen kan opleggen. Anderen zagen het precies tegenovergesteld. Er is te weinig overheid, ze trekken zich terug en laten een (bezuinigings)gat achter die de burger niet kan, wil of moet invullen. En dit komt de vitaliteit juist niet ten goede.
foto2
TIJD VOOR SPEL
Om samen verder over het thema vitale samenleving te praten, werd het BlokkenSpel geïntroduceerd.
Gevraagd werd  aan de 17 deelnemers om bij een van de 20  blokken te gaan staan waarvan de waarde die er op geschreven was je aansprak. De waarden waren: Openheid, Flexibiliteit, Ontplooiing, Creativiteit, Macht, Geld, Tegendraadsheid, Compassie, Waardigheid, Levenskracht, Eigenbelang, Vernieuwing, Ondersteuning, Interesse, Eigenaarschap, Solidariteit, Integriteit, Zelfbeschikking, Veiligheid, Transparantie.
Op basis van deze keuzes stelden de aanwezigen zich voor en werden vervolgens willekeurig onderverdeeld in twee groepen: beleidsmakers en burgers/initiatiefnemers. Twee blokken werden door twee leden van beide groepen geclaimd. Na een debat waarin beide groepen hun ‘recht’ op de blokken beargumenteerden, ging Interesse naar de Beleidsmakers en creativiteit naar de Initiatiefnemers. Van de 7 blokken in iedere groep werden er, via verschillende stadia, uiteindelijk 4 blokken door iedere groep gekozen Deze representeerden de waarden die van belang zijn voor een vitale samenleving. De Initiatiefnemers kozen: Tegendraadsheid, macht, transparantie en ontplooiing. De Beleidsmakers kozen voor Levenskracht, interesse, veiligheid, compassie. Als verbindende blokken werden Eigenaarschap en creativiteit gekozen.
Al reflecterend vonden de aanwezigen dat de waarden die de bewoners/initiatiefnemers hadden gekozen meer bij de huidige overhoud/beleidsmakers lag en vise versa. Naast de traditioneel meer behoudende waarden, wensten burgers/initiatiefnemers de overheid de meer ‘zachte’ waarden en de burger/initiatiefnemers meer ‘harde’ waarden. Positief waren de deelnemers over dat zowel eigenaarschap en creativiteit in het midden lagen als verbindende factoren. Zo werden beide partijen creatieve mede-eigenaar van zowel beleid als ideeën die vanuit de maatschappij naar voren kwamen.
GespreksTafel Transvaal is een initiatief van Moving Arts Project in samenwerking met Stadsdeel Oost  www.movingartsproject.nl
Met dank aan Socires | Vitale Lokale Samenlevingen en Dynamo-Transvaal om uit te mogen wijken naar BIKO