Karina Meister

Contactgegevens

Bio

Geboren 26 dec. 1945, opgegroeid in de Stadt Salzburg, Oostenrijk. Woonde en werkte ook in Wenen en een jaar au-pair in Florida VS, voordat zij voor haar studie Boek- en Letterontwerp naar NL kwam. Sinds 1979 woont zij in Amsterdam en werkte in opdracht en autonoom aan schrift- en boekkunst, tekeningen, fotografie en eigen teksten. Geleidelijk aan zijn structuren van landschappen en menselijke nederzettingen, gezien vanuit het vliegtuig of aan haar voeten tijdens lange wandelingen, al dan niet verweven met haar eigen woorden uitgangspunt van geabstraheerde composities.

Vele jaren was zij docente in het kunstvakonderwijs, in opdracht schreef zij een vakboek, was redactielid van een vaktijdschrift en gaf cursussen en workshops in verscheidene landen. Rond de eeuwwisseling voltooide zij werken in de openbare ruimte en gaf kleuradviezen voor sociale woningbouw in de Transvaalbuurt, waar zij in 1991 is komen wonen en werken. Vanaf haar 60ste levensjaar vervulde zij zich een al lang gekoesterde wens en is zij zich gaan verdiepen in de Arabische Taal.

De laatste jaren neemt zij af en toe deel aan buurtkunstprojecten in samenwerking met MAP met installaties, gedichten en een enkele performance. Haar eerste project was Wonen in het Oog van de Vis in 2010.

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement