Nina Karim van Oort

Contactgegevens

Bio

Nina Karim van Oort werkt als autonoom kunstenaar, documentairemaker en fotograaf. Voor haar ligt de essentie in het openbaren van de kwetsbare mens. Wanneer zich grote veranderingen voordoen, de grondvesten onder een persoon vandaan vallen, lijkt deze zich in zijn puurste vorm te openbaren. Zij heeft daarbij een zwak voor de underdog die bij grote veranderingen “alleen” staat in zijn keuzes, en toch in reine moet komen met zijn noodlot. Vaak een proces waarbij de ondersteunende hulp van de “naasten” essentieel is. Door een podium te bieden voor kwetsbaarheid hoopt Van Oort mensen dichter bij elkaar te brengen, herkenning teweeg te brengen en mildheid op te roepen.

Nina Karim van Oort (1991) studeerde beeldende kunst aan ArtEZ in Arnhem en studeerde in 2015 af aan de Nederlandse Filmacademie. Zij is een zeer actieve bewoonster van de Heesterveld community, als portiek beheerder en hoofd van het groenteam in de wijk. Met haar inzet en werk tracht zij buurtgenoten te motiveren meer met elkaar in contact te komen.

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement