Wat doet MAP?

Moving Arts Project (MAP) is het multidisciplinaire kunstenaarscollectief van Diane Elshout, Janine Toussaint en Noud Verhave. Met de stad als bron van inspiratie én podium maken wij uitdagende community arts vanuit het hart van de wijk. We willen letterlijk en figuurlijk mensen bewegen. Zo brengen we verandering op gang en maken we maatschappelijke vragen zicht- en bespreekbaar.

Samen met bewoners uit de wijk vertalen we actuele thema’s in een artistieke vorm, waar mogelijk in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld met grootschalige theaterproducties op een stadsplein, of we bedenken met wijkgenoten een nieuw ritueel voor de buurt. Onze projecten zijn dichtbij huis: urgent, herkenbaar en op straat. Ze vieren de veelzijdigheid van de stad en vormen een innovatieve, inclusieve bijdrage aan het artistieke aanbod van Amsterdam.

In (bijna) al onze projecten kijken we naar deelname aan de stad. Hoe nemen bewoners deel aan hun wijk? Welke dynamiek zit hierachter? Voor prettig samenleven zijn gelijke kansen om te kunnen deelnemen essentieel, zo is onze overtuiging. Met onze projecten willen we een podium bieden aan uiteenlopende stemmen, juist ook die zelden gehoord worden.

Samen beslaan we een keur aan vakdisciplines. Daardoor kunnen we uiteenlopende, integrale concepten ontwikkelen. Dit doen we in vier programmalijnen. We realiseren zowel projecten op eigen initiatief als in opdracht van gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook initiëren we projecten in co-productie met bewoners(-organisaties), plaatselijke middenstand, lokale politieke organisaties, onderwijs- en wetenschappelijke instellingen.