Programmalijnen

Vanuit het hart van de wijk

In nauwe samenwerking met bewoners uit de buurt maken we locatietheater middenin de wijk. Dit zijn grootschalige producties zoals HEIM Romeo|Julia. Deze projecten van 4 -6 maanden maken kunst en cultuur toegankelijk in een wijk waar de drempel daartoe vaak hoog is. Door met bewoners een openluchttheater in de wijk te bouwen stimuleren we mede-eigenaarschap in de openbare ruimte.

Thematische trajecten
Dit zijn driejarige projecten waarbij we duiken in een thema uit de wijk dat onze aandacht trekt. Bijvoorbeeld over kinderen die vertalen voor hun ouders. Van onze bevindingen maken we samen met de deelnemers kleinschalige, multidisciplinaire presentaties. Zo maken we bespreekbaar wat gevoelig ligt of zichtbaar wat vaak over het hoofd gezien wordt.

Nieuwe makers, uitwisseling, onderzoek

Het gebeurt regelmatig dat bewoners uit de buurt een creatief idee hebben en steun zoeken voor de verdere ontwikkeling. Wij begeleiden ze in het realiseren van hun idee tot een artistieke productie. Dat kan een toneelstuk zijn – zoals HEIM OntPOPt– of een dansvoorstelling zoals De Onzichtbare Danser van choreograaf en danser Eline van Ark. Ook doen we onderzoek naar werkmethodes in de community arts en stimuleren we kennisuitwisseling en samenwerking onder professionals, organisaties en vrijwilligers actief in de community arts en kunstinstellingen.

In opdracht

We verzorgen advies, workshops, trainingen, projecten en evenementen in opdracht. Dit doen we voor de lokale overheid, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen etc. Voorbeelden van grootschalige community arts projecten in opdracht zijn Blauwdruk of OntKIEM West.