HEIM Romeo|Julia

Omschrijving

HEIM Romeo|Julia was een eigentijdse versie van Shakespeares tragedie over tegenstellingen in de samenleving en onmogelijke liefde. In deze bewerking schitterden acteurs uit Amsterdam Oost en omstreken, van professionals tot bewoners die voor het eerst op het toneel stonden. Het Steve Bikoplein veranderde in een tijdelijk openluchttheater, compleet met middeleeuwse huizen, ruziënde Veronese families en dat beroemde balkon. De voorstelling vol muziek, dans en razende reporters nam polarisatie en beeldvorming onder de loep. Waarom maken die Capulets en Montagues elkaar het leven zuur? Kunnen ze hun denken en doen veranderen? Hoe komen we eigenlijk tot een beeld over elkaar en die veronderstelde ‘ander’? Hoe steekt die verwijdering precies in elkaar? Hoe reageren we daarop als groep en individu? HEIM Romeo|Julia bracht deze vragen dichtbij huis. In de voorstelling op het Steve Bikoplein keek het publiek zittend in een decor van huizen naar de buren waar het drama zich ontvouwt. De acteurs, woonachtig in Amsterdam Oost en omgeving, bewerkten de scènes tot hun verhaal over tegenstellingen en onmogelijke liefde. De thematiek van beeldvorming en polarisatie kwam ook terug in het decor. Voor het tijdelijke openluchttheater bouwde Moving Arts Project een straat op het plein. Hier verrezen twee rijen huizen in middeleeuwse Veronese stijl. De huizengevels waren opgebouwd uit schilderijlijsten en vormden de kaders voor onze blik naar buiten. Ofwel, hoe ‘framen’ we elkaar? Maar het tijdelijk theater werkte ook als ontsnappingsroute aan de beeldvorming. Zoals in andere kunstprojecten van MAP lopen theater en alledaagse werkelijkheid naadloos in elkaar over. Tussen de Veronese huizen werd gespeeld, gevoetbald en gepicknickt, gerepeteerd, geregisseerd en gebouwd aan het theater. Dat grensgebied tussen theater en werkelijkheid bood publiek en makers de kans om de recente ontwikkelingen in de wijk, al is het maar voor de duur van een voorstelling, van een andere kant te bekijken. HEIM Romeo|Julia trok stampvolle tribunes in een tijdelijk openluchttheater op het Amsterdamse Steve Bikoplein. Bezoekers vonden HEIM Romeo|Julia “ontroerend”, “magisch”, “indrukwekkend” en “Shakespeare op zijn best’.

Over HEIM in Transvaal

In deze serie projecten werken stadsbewoners gezamenlijk aan de uitvoering van klassiekers uit de theatergeschiedenis. Actuele maatschappelijke thema’s zijn hierbij het uitgangspunt. HEIM in Transvaal is meer dan alleen een voorstelling: vier maanden lang betrekt het traject buurtbewoners bij buurtevenementen, workshops en decorbouw. De activiteiten vinden zowel plaats in de openbare ruimte als in de studio in Tugela85.
Documenten:

N.v.t.

Projectteam:
Tot stand gekomen met:
Partners

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement