KARELs KARAVAAN

Omschrijving

Als kunstenaars die veel in de openbare ruimte werken zien wij dagelijks allerlei negatieve effecten op het milieu: zwerfafval, uitstoot van CO2 door gemotoriseerd verkeer en dieselaggregaten, verspilling van grondstoffen en materialen die je nog prima kunt gebruiken. Wij maken ons zorgen om het milieu en zijn ervan overtuigd dat verandering naar een duurzamere samenleving noodzakelijk is. Onder duurzaamheid verstaan wij het zorgen voor een betere, meer leefbare wereld, nu en in de toekomst. Niet alleen voor ons, of jou, maar ook voor alle mensen en dieren op deze wereld. Duurzame sociale relaties op wijkniveau, van bewoners tot professionals, schoolgaande kinderen tot passanten, zijn daarin een centraal onderdeel. Met KARELs KARAVAAN willen wij bijdragen aan het stimuleren van duurzaamheid in ons werkveld: de kunst- en culturele sector, op straat, in de wijk, voor iedereen. De KARAVAAN is een mobiel ‘uithangbord’. In de wijk maken zij duurzaamheid concreet en zicht- en bespreekbaar. Zo kweken zij bewustwording en ‘triggeren’ zij het gesprek over duurzaamheid. Het onderwerp ligt immers gevoelig. In gesprekken horen we regelmatig dat men ‘vergroening’ niet kan betalen, het niet iets is voor hen, of het allemaal overdreven vindt en onnodig. Wij willen die gevoeligheid aangrijpen om in gesprek te komen, juist ook met sceptici. Ieders kennis is in deze grote verandering immers van belang, om van elkaar te leren, en samen mogelijkheden te onderzoeken voor een prettige stad voor iedereen. Duurzaamheid is enorm in ontwikkeling. De aandacht ervoor, zowel positief als negatief, is groot. Allerlei organisaties en mensen zijn met ‘groen’ bezig. Toch zien en horen we relatief veel onbekendheid met het thema. De kennis lijkt opgesloten in een ‘bubbel’. Tegelijkertijd krijgt haast iedereen in de samenleving er steeds meer mee te maken, vanuit overheidsbeleid, onderwijs, bedrijven. Met KARELs KARAVAAN en het LeerWerkTraject hopen we wat van die onbekendheid met duurzaamheid weg te nemen. En waar mogelijk te inspireren om zelf met innovatieve plannen voor een duurzame stad te komen.
Documenten:

N.v.t.

Projectteam:
Tot stand gekomen met:
Partners

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement