KLEUR | COLOR

Omschrijving

KLEUR | COLOR vertelde verhalen van Amsterdammers die te maken hebben met sociale uitsluiting. Met voorstellingen, een expositie en debatten bracht het project meer kleur in de manier waarop we naar dit thema en mensen kijken. Het project nam je mee naar de uithoeken van de maatschappij en haalde de ‘onderste’ steen boven. In KLEUR | COLOR zag het publiek de wereld door de ogen van mensen die sociale uitsluiting dagelijks aan den lijve ondervinden. Het betreft uitkeringsgerechtigden, ongedocumenteerden, mensen met een psychiatrische achtergrond, daklozen, minderheden en werkende armen. KLEUR | COLOR gaf inzicht in hun relatie met instanties, regels, normen en waarden. De zoektocht naar werk, naar verblijf, naar begrip. Kortom, het leven van alledag. Gedurende vijf maanden werd intensief samengewerkt met een aantal mensen die sociale uitsluiting ondervonden. Daarna is 2 maanden lang getoerd door de stad (Daklozendag, Wereldhuis, Vredeskerk, Dijktheater, Tugela85, Boomsspijker, Limmickhof).

Het project verwezenlijkte een platform voor hun stem, creativiteit en kracht. De observaties en ervaringen van de deelnemers riepen vragen op en waren aanleiding om met het publiek in gesprek te gaan. Met kunst als expressiemiddel bevroegen wij samen met het publiek sociale uitsluiting. Een voorstelling, muziek, teksten en een fotoreportage brachten het leven van de deelnemers in beeld; wat zijn de worstelingen, wat is de romantiek, wat zijn de psychoses en depressies, de zoektocht naar werk, het plezier, de humor, de vriendschappen, het leven van alle dag. Met de presentatie van het eindresultaat bood KLEUR | COLOR de deelnemers een creatief podium en werd het publiek uitgenodigd om mee te denken op een interactieve manier en samen op zoek te gaan naar nieuwe antwoorden op aloude vragen. Professionals uit het veld spraken mee over het thema en/of leidden debatten.
Documenten:

N.v.t.

Projectteam:
Tot stand gekomen met:
Partners

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement