Werkconferentie Ruimte voor Initiatief

Omschrijving

Amsterdam is een innovatieve stad waar bewoners en sociaal ondernemers steeds vaker het heft in eigen hand nemen. Zij starten een initiatief waarmee zij grote of kleine maatschappelijke vraagstukken soms beter en goedkoper dan de overheid weten aan te pakken. Het College van B&W vond deze ontwikkeling van grote waarde voor de stad en ambieerde een werkwijze die bewoners en ondernemers uitdaagt met eigen voorstellen en oplossingen te komen. Dit betekende ruimte geven en samen optrekken met maatschappelijk initiatiefnemers. Dat ging echter niet vanzelf. Gemeente en initiatiefnemers liepen soms tegen de grenzen van hun eigen systemen aan. Wat betekent deze ambitie voor de rol van ambtenaren, bestuurders en initiatiefnemers? Welke dilemma’s doen zich daarbij voor? En welke doorbraken zijn noodzakelijk om de meerwaarde van maatschappelijke initiatieven voor Amsterdam optimaal te kunnen benutten? Maatschappelijk initiatiefnemers en gemeente organiseerden samen de werkconferentie Ruimte voor Initiatief om actief aan de slag te gaan met al deze vragen. In een avondvullend programma met workshops, theater en discussies werden deze vragen onderzocht.
Documenten:

N.v.t.

Projectteam:
Tot stand gekomen met:

N.v.t.

Partners

Mede mogelijk gemaakt door

© Moving Arts Project, 2020 | Privacy Statement