Effectenarena HEIM Romeo | Julia

Effectenarena HEIM Romeo | Julia

Locatie
Tugela85, Amsterdam

Uitvoeringsdatum
28 november 2015

Disciplines
analyse waardecreatie

Op initiatief van
Stadsdeel Amsterdam Oost, Sociaal Domein | Moving Arts Project

Financiering
Stadsdeel Amsterdam Oost, Sociaal Domein

Projectbeschrijving
De Effectenarena is een methode ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken om inzicht te krijgen in het maatschappelijk rendement van interventies. MAP organiseerde in samenwerking met Stadsdeel Amsterdam Oost een Effectenarena voor het community arts project HEIM Romeo| Julia.  Op deze manier wilden zij onderzoeken welke maatschappelijke bijdrage dit project levert aan de buurt. In 2012 organiseerde MAP een Effectenarena voor HEIM Alice in Transvaal. Deze kan gezien worden als de nulmeting voor de HEIM in Transvaalprojecten.

De Effectenarena bracht onverwachte resultaten aan het licht. Het rendement van HEIM Romeo|Julia is niet alleen zichtaar op het gebied van kunst en cultuur, waar het project zich primair op richt, maar ook in het gebruik van de openbare ruimte, veiligheid, educatie, sociale netwerkvorming, werkgelegenheid en emancipatie.

De verzamelde resultaten van de Effectenarena gebruiken MAP en het stadsdeel voor nader onderzoek. Ten eerste willen zij meer inzicht krijgen in de motivatie voor samenwerking, partnerschap en de verwachtingen van partners. Ten tweede gaan zij na of er effecten zijn die bijdragen aan de doelen van stedelijk beleid. Uiteindelijk is het streven de verzamelde kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor andere initiatiefnemers om de effectiviteit van vergelijkbare initiatieven, alsook het draagvlak ervoor, te vergroten.