ontKIEM West

ontKIEM West

Website
www.ontkiemwest.nl

Locatie
Geuzenveld, Amsterdam

Uitvoeringsdatum
juli 2013 – juni 2014 onder leiding van Moving Arts Project
juli 2014 – december 2015 onder leiding van buurtbewoners

Disciplines
theater, beeldende kunst, architectuur, muziek, dans, verhalen vertellen

In opdracht van
Kunst en Cultuur, Stadsdeel Amsterdam West

Financiering
Stadsdeel Amsterdam West, Kunst en Cultuur, Stedelijke Vernieuwing, Dienst Ruimtelijke Ordening | Stadgenoot, Rochdale

Projectbeschrijving
Middenin de Amsterdamse wijk Geuzenveld lag enkele jaren een terrein braak. Nieuwe woningen zouden hier verrijzen, maar de economische recessie legde alle plannen stil. In opdracht van Stadsdeel Amsterdam West ontwikkelde Moving Arts Project op dit braakliggende terrein OntKIEM West.

Moving Arts Project doopte het terrein aan de Van Karnebeekstraat tot ‘t Landje. Samen met bewoners legden we moestuinen aan, bouwden we speeltoestellen van afgedankte materialen uit de buurt. De voormalige wasserette aan de Van Karnebeekstraat werd opgeknapt tot Buurtkeuken De Kachel en deed trouwe dienst als huiskamer voor de wijk.

OntKIEM West combineerde tuinieren, koken en kunst en kweekte samen met bewoners ontmoetingen, talent, verbeelding en creativiteit voor jong en oud. Zo waren er workshops vormgeving, theater en dans. Of bewoners bereidden een mooie maaltijd voor wijkgenoten en aten samen in De Kachel onder het genot van een mooi verhaal. Na 12 maanden activiteiten op ‘t Landje en in De Kachel sloot OntKIEM West af met de voorstelling GROEIstadion, gemaakt door bewoners uit de wijk onder begeleiding van Moving Arts Project. Buurtbewoners hebben OntKIEM West vervolgens voortgezet tot eind 2015 tot de bouwplannen hervat werden en ‘t Landje weer veranderde van een speelveld met moestuinen in bouwrijpe grond en tot slot een gloednieuw blok woningen.