De Schalk Burger Ramen

De Schalk Burger Ramen

Locatie
Schalk Burgerstraat, Krugerplein, Majubastraat, Amsterdam

Uitvoeringsdatum
1 februari 2016 (onthulling)

Disciplines
beeldende kunst, architectuur

In opdracht van
Woningcorporatie Stadgenoot

Financiering
Woningcorporatie Stadgenoot

Projectbeschrijving
‘Hier op de grens liggen alle gevaren, alle beloften en alle mogelijkheden’. Met deze tekst begon MAP in 2015 aan De Schalk Burger Ramen, een kunstwerk aan de gevel van een huizenblok van Stadgenoot op de hoek van het Krugerplein en de Schalk Burgerstraat in Amsterdam Oost. Stap voor stap gaven wij samen met buurtbewoners vorm aan een nieuw aangezicht voor de gevel. Culturele en geografische grenzen waren het uitganspunt. Bewoners, ondernemers en omwonenden onderzochten het thema tijdens buurtevenementen, gingen met elkaar hierover in gesprek. Met krijt trokken we grenzen op straat en vroegen: ‘waar wil jij (niet) aan voorbijgaan?’ of ‘waar trek jij de grens?’ Op basis van deze gesprekken maakten we op de gevel een verhaal met veelkleurige beelden en teksten. Witte lijnen symboliseren hier grenzen én verbinden de ramen met elkaar. Op advies van MAP zijn de oorspronkelijke plinten teruggebracht en zijn er gevelpanelen toegevoegd waarop ondernemers zich kunnen profileren. Het kunstwerk heeft een oppervlakte van 58 m2 en strekt zich over drie etages uit over fietsenstallingen, deuren en ramen van de rij panden aan de Schalk Burgerstraat, Krugerplein en Majubastraat.