TransTaalKinderen

TransTaalKinderen

Locatie
Transvaalbuurt, Amsterdam

Uitvoeringsdatum
start najaar 2017

Disciplines
beeldende kunst, literatuur, theater

Op initiatief van
Moving Arts Project

Financiering
Stadsdeel Amsterdam Oost

Projectbeschrijving
Vertalen voor je ouders. Voor een aantal kinderen in Nederland is het dagelijkse kost. De ene keer tolken ze bij de kassa, de andere keer vertalen ze de brief van de bank. Denk aan kinderen van laaggeletterden, ouders met een beperking of eentalige ouders die het Nederlands niet beheersen. Deze kinderen zijn de link tussen de werelden thuis en buiten. Dankzij hen kunnen hun ouders meedraaien in de samenleving. Maar in die rol zijn deze kinderen onzichtbaar. Met het multidisciplinaire kunstproject TransTaalKinderen richt Moving Arts Project de schijnwerpers op hen.

Voor TransTaalKinderen benutten we een breed palet aan disciplines – beeldende kunst, literatuur, sociale wetenschappen, theater. Samen met de kinderen en hun gezinnen maken we een tentoonstelling van fotoportretten van de vertalende kinderen en hun gezinnen. We ondersteunen de kinderen in het schrijven van hun eigen verhaal over hoe het is om te vertalen voor je ouders. We organiseren een workshop waarin beroepsvertalers / -tolken kennis uitwisselen met ervaringsdeskundigen die voor hun ouders vertalen. Tot slot is er een feestelijk, theatraal evenement waarin de ‘TransTaalKinderen’ op allerlei manieren de hoofdrol spelen.

TransTaalKinderen onderzoekt de dynamiek rondom kinderen die vertalen voor hun ouders. Op de grens tussen verschillende werelden treden deze kinderen op als ‘culture broker’. Ze zijn bemiddelaars tussen talen en aanverwante normen. We kijken niet alleen naar vertalers in streek- en nationale talen. Kinderen van laaggeletterden of ouders met een beperking vertalen immers ook, maar met andere repertoires. Zonder kwesties als taalachterstand te bagatelliseren, vraagt TransTaalKinderen aandacht voor het vermogen van deze kinderen en stimuleert het hun vaardigheden. De titel TransTaalKinderen verwijst zowel naar het bewegen tussen talen als naar de locatie waarin we dit project uitvoeren: de Amsterdamse Transvaalbuurt en omgeving, rijk aan meertaligheid en sociaal-economische niveaus.

TransTaalKinderen is een initiatief van Moving Arts Project. TransTaalKinderen komt mede tot stand dankzij de inzet van uiteenlopende partners, variërend van het plaatselijke Ouder-Kind-Centrum tot het jeugdpreventieteam, van professionele vertalers tot beeldend kunstenaars en theatermakers.

Terugblik TransTaalKinderen en TransTaalForum XL
Lees hier het artikel door Ingrid Glorie over de slotbijeenkomst TransTaalForum XL en onze terugblik op het project.