Steun

Ben jij een MAPmaatje? Of word jij liever MAPsadeur?

Al zo’n tien jaar maakt Moving Arts Project sprankelend theater, beeldende kunst en foto-installaties midden in de wijk. MAP legt verbindingen en bouwt samen met bewoners en partners aan hechte en duurzame netwerken. Op straatniveau pikken ze maatschappelijk urgente signalen op en laten bewoners hierover zelf aan het woord.

Hun geëngageerde werk is niet probleemgericht. Integendeel. Zij werken ‘hands on’ en met veel lol. Waar mogelijk in de publieke ruimte brengen ze verwondering en verbeelding met kunst en cultuur. In hun projecten geven ze nieuwe makers zoals ontwerpers en performers een springplank, maken ze maatschappelijke thema’s bespreekbaar en kunst en cultuur, gewoon om de hoek, toegankelijk voor iedereen.

Steun jij hun werk voor verbinding door verbeelding?

De voordelen voor jou :

  • Als MAPmaatje ondersteun je het collectief door maandelijks € 5, € 10, € 15 of meer over te maken.
  • Met een donatie vanaf € 500 of meer per jaar word je MAPsadeur!
  • Je doet MAP trouwens ook een groot genoegen met een eenmalige donatie.

Marlieke Burghouts en Alexander Brouwer in locatietheatervoorstelling De Kleine Prins, Krugerplein, Amsterdam, juni 2019. © Noud Verhave

Wat doet MAP met jouw bijdrage?

Met jouw donatie draag je bij aan lokaal makerschap en word je deel van de almaar groeiende MAPcommunity.

MAP kan met jouw gift investeren in de eigen organisatie: om nieuwe thema’s en projecten te onderzoeken, evenals verder te bouwen aan succesvolle projecten als TransTaalKinderen, het talentontwikkelingsprogramma LABel en dialoogtafels in de stad.

Het kunstenaarscolllectief heeft een levendige community opgebouwd met jonge makers, acteurs, vrijwilligers, talenten in de dop. Hun streven is een nog diverser betrokkenheid van makers en mogelijk-makers te realiseren. Dit laatste doe jij met je investering, waardoor MAP niet alleen artistiek maar ook meer zelfvoorzienend haar koers kan voortzetten.

Moving Arts Project staat voor verrassende, inventieve producties in de publieke ruimte.  Het kunstenaarscollectief analyseert en agendeert dagelijkse thema’s op een gelaagde en artistiek interessant overdrachtelijke manier.

Dit alles kun jij van MAP verwachten!

De voordelen voor jou:

  • Als MAPmaatje ontvang je jaarlijks een gratis entreebewijs voor een voorstelling van MAP. Ook nodigt MAP je uit voor een jaarlijkse bijeenkomst over de plannen voor het komende jaar.
  • Als MAPsadeur ontvang je het voorgaande. Bovendien ben je dan welkom op een gezamenlijk diner voor donateurs. Dat zal in de stijl van MAP zijn: ontwapenend, creatief en delicaat! Ook ontvang je een speciaal 3D-ontwerp dat de zelfgebouwde 3D-printer van MAP voor je produceert.

Fiscale voordelen

Wist je dat MAP met de culturele ANBI-status nog meer voordeel biedt? Als culturele ANBI is MAP geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Iedere particuliere schenking of erfrechtelijke verkrijging komt dus volledig ten goede aan de doelstellingen van MAP.

Als je jaarlijks € 500,- doneert als particulier kunt je in je aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van je aangifte aftrekken. Als bedrijf is een aftrek mogelijk van 1,5 keer de bijdrage. Dus als je € 1.000 doneert kun je voor € 1.500 fiscaal aftrekken.

Het belastingvoordeel geldt alleen voor donaties gedaan waar géén of slechts een symbolische tegenprestatie tegenover staat (dit wordt ook wel een gift genoemd). In andere gevallen, wanneer er dus een grotere tegenprestatie wordt geboden, is er sprake van verkoop of sponsoring. Het is ook mogelijk om een donatie te doen die deels bestaat uit een gift en deels uit verkoop.

Op welke donaties is dit voordeel van toepassing?

Particulieren

Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Voor particulieren geldt dat je je gift 1,25 keer mag aftrekken van het bedrag waarover je belasting moet betalen. Bij een gift van € 100 is dat dus € 125.

Er bestaat een onder- en bovengrens voor eenmalige giften. Uitsluitend het deel van je totale giften dat méér is dan 1% van je drempelinkomen (met een minimum van € 60), komt in aanmerking voor belastingaftrek. Het maximum is vastgesteld op 10% van je drempelinkomen. Je drempelinkomen is het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder persoonsgebonden aftrek.

Voor giften aan een Culturele ANBI wordt dit verhoogd met het bedrag van de verhoging (de extra 25%) met een maximum van € 1.250. De extra aftrek per jaar is dus maximaal 10% van je drempelinkomen + €1.250.

Verschillende belastingschalen maken het nog aantrekkelijker om te geven aan culturele instellingen:

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van € 100 kost dan € 58,75. Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van € 100 kost dan € 47,50. Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van € 100 kost dan slechts € 35.

Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Bedrijven

Voor bedrijven die vennootschapsbelasting betalen geldt dat een gift 1,5 keer in aftrek mag worden gebracht. Bij een gift van € 1.000 kan dus € 1.500 worden afgetrokken. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% een maximum gebonden van € 5000 per jaar. Er kan dus maximaal € 2500 extra van het bedrag voor vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten. Ook bedrijven die geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen, kunnen daar gebruik van maken. Sinds 2012 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst zijn, met een maximum van € 100.000. Bedrijven moeten hiervoor dan wel een factuur ontvangen van Stichting Moving Arts Project.

Verschillende belastingschalen maken het aantrekkelijker voor bedrijven om te geven aan culturele instellingen:

Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 700. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van € 1000 kost dan maar € 625.

Wanneer er sprake is van naams- of logovermelding is er geen sprake van een gift, maar van sponsoring. Deze sponsoring kan worden opgevoerd als zakelijke kosten maar valt niet onder de extra aftrek voor culturele ANBI’s.

Factuur/kwitantie

Een factuur of kwitantie van Moving Arts Project is altijd nodig om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Dit document kan MAP na je storting aan je toesturen.