Janine Toussaint

Janine Toussaint

Janine (1983) had al tijdens haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft een fascinatie voor de relatie tussen de stedelijke ruimte, architectonische objecten en de mens die zich hiertussen beweegt. Daarom besloot zij zowel een master Stedenbouw als Architectuur te volgen. Na haar studie kwam ze in aanraking met Moving Arts Project. Zij realiseerde zich dat betekenis geven aan ruimte verder gaat dan alleen ruimtelijk ontwerpen, analyseren en onderzoeken, maar dat de betekenis in eerste instantie wordt gemaakt door hen die de ruimte gebruiken. Sleutelbegrippen hierbij zijn mede-eigenaarschap, beeldvorming en inclusiviteit.